نساجی

سیم برنجی

 • فعال‌کردن فرایند شکل‌پذیری خوب

 

 • نیازی به کوتینگ دوباره ندارد

 

 • به شما کمک می‌کند سینه‌بند را به سرعت و راحت تولید کنید.

 

 • پشتیبانی می‌کند، شکل می‌پذیرد و فشرده نمی‌شود

 

سیم قلاب و چشمی

 • فعال کردن فرایند شکل‌پذیری خوب

 

 • نیازی به کوتینگ دوباره ندارد

 

 • یک سطح نهایی رنگی و جذاب را فراهم می‌کند

 

سیم برای اتصال دهنده ها و چوب لباسی

 • سطح سیم صاف و براق

 

 • تحمل قطر کم

 

 • ارائه شده در قرقره‌هایی که برای باز کردن آسان هستند

 

 • چسبندگی بالای روکش روی به پایه‌ی فولادی