محصولات گچ

تقویت گچ و حامل بارگذاری Armanet

  • پیشگیری از مشکلات تشکیل ترک

 

  • قابل نصب سریع آسان روی هر زیرلایه یا ساختار پشتیبانی

 

  • راه‌حلی برای گچ‌کاری کامل و با دوام

 

 

Stucanet

  • نصب سریع و آسان روی هر لایه‌ی زیری یا سازه‌ی حمایتی

 

  • راه‌حلی کامل و جامع برای کچ‌کاری

 

  • ایجاد آزادی جدید برای معماری و کار هنری

 

 

مفتول‌های گوشه Widra

  • ظریف‌کاری سریع و دقیق در گوشه‌ها

 

  • ساختار باز مفتول‌های فولادی اجازه می‌دهد ملات کامل پشت آن قرار گیرد.

 

  • تقویت قوی برای گوشه‌های آزاد و باز

 

  • دارای اشکال مختلف برای مقاومت عالی در برابر خوردگی