مواد شیشه‌ای

مواد مقاوم در برابر حرارت برای خم شدن شیشه‌ی اتومبیل

 • حرارت فرایند را ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد و حتی بیشتر تحمل می‌کند.

 

 • بالاترین کیفیت نوری را در سخت‌ترین شرایط خمشی تضمین می‌کند.

 

 • بهره‌وری تولید را بهبود می‌بخشد.

 

 • با طول عمر و ابعاد هر نوع کوره انطباق پیدا می‌کند

 

مواد مقاوم در برابر حرارت برای ساخت شیشه‌های توخالی

 • حرارت فرایند را ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد و حتی بیشتر تحمل می‌کند

 

 • از خراش برداشتن و سوراخ جلوگیری می‌کند

 

 • ارتعاشات را کاهش می‌دهد

 

 • نصب و برش آسان

 

مواد مقاوم در برابر حرارت برای کاربردهای متنوع

 • طول عمر مفید کارکردی که در نظر دارید را افزایش می‌دهد

 

 • ارتعاشات و نویز را کاهش می‌دهد

 

 • به عنوان بازدارنده‌ی شعله‌ی آتش عمل می‌کند

 

 • قابلیت انطباق بالا و برش آسان