سیم برس

سیم فولادی برای جاروبرقی‌های فرودگاه

 • مناسب برای هرگونه شرایط آب و هوایی

 

 • به برس کاری گسترده کمک می‌کند

 

 • عمر برس را افزایش می‌دهد

 

 • مطابق با استانداردهای ISO 9001 و ISO 14001

 

مفتول‌های فولادی برای برس‌های صنعتی و پولیش

 • خمیر را به طور مساوی توزیع می‌کند

 

 • برای چرخش با سرعت زیاد مناسب است

 

 • عمر برس را افزایش می‌دهد

 

 • مطابق با استانداردهای ISO 9001 و ISO 14001

 

سیم فولادی برای جارو برقی‌های خیابانی

 • مناسب برای هر گونه شرایط آب و هوایی

 

 • استفاده گسترده و طولانی را ممکن می‌کند

 

 • ویژگی‌های قابل تنظیم

 

 • با استانداردهای ISO 9001 و ISO 14001 مطابقت دارد